Logo IME
Vysokoškolský postgraduální studijní program MBA v Litoměřicích
Slovenská verzia

Často kladené otázky

Jak je hodnocen titul MBA z IME MBA v evropském – mezinárodním měřítku?

  • Titul z MBA z IME je rovnocenný s tituly MBA z jiných i zahraničních škol. Je plnohodnotným titulem jak u nás i v zahraničí.

Je možné využít individuální konzultace s lektory v případě neabsolvování modulu z důvodů pracovního vytížení?

  • Individuální formy konzultace je možné využít formou osobního setkání v konzultačních hodinách daného vyučujícího či elektronickou formou (e-mail)

Je možné v případě pracovního vytížení nebo zdravotních problémů přerušit studium? Na jak dlouho?

  • Studium je možné přerušit až na dobu jednoho roku, při opětovném nastoupení budou uznány dílčí zkoušky z Vašeho předchozího studia na IME

Je možné přihlásit se ke studiu MBA i bez vysokoškolského vzdělání (se SŠ vzděl.), ale s praxí?

  • Ne, přijímáme studenty pouze s ukončeným vysokoškolským vzděláním (Bc., Ing. Mgr. atd).

Je možné pokračovat ve studiu MBA přestoupením z jiné instituce tohoto typu jak v ČR, tak i mimo republiku? Za jakých podmínek?

  • Je možné podat žádost o přestup z jiné instituce, student musí doložit písemnou žádost o přestup (viz. Žádost), dále doložit rozsah studovaných předmětů z jiné instituce, žádost pak posoudí presidium institutu a rozhodne, za jakých podmínek je možné uchazeče přijmout.

Zajišťuje IME MBA ubytování pro své studenty?

  • Ubytování si student zařizuje sám, pracovníci Institut rádi doporučí, kde se student může ubytovat, informaci také najde na našich internetových stránkách v odkazu kontakty.

Jakým způsobem je student hodnocen?

  • Student je hodnocen stejným systémem, jako na vysoké škole. Výborný, Velmi dobrý, Dobrý. Každý lektor má potom své nároky a procentuální hodnocení, které musí studenti v daném předmětu splnit.

Počítá se s dalším nárůstem cen ve všech ročnících studia MBA?

  • Celé studium je nutné uhradit již před nastoupení, tudíž není možnost, že by se studium zdražilo v průběhu studia.

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu MBA?

  • Pro přijetí studenta je nutné, aby student měl úspěšně absolvované vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.), praxi na manažerské pozici minimálně 2 roky a poslední podmínkou pro přijetí je úhrada příspěvku na činnost Institutu manažerské ekonomie.

Jaké jsou podmínky studia ve vztahu k zaměstnavateli?

  • Studium je možné uplatnit na základě vystavené faktury jako uznatelný náklad.

Je možné uhradit studium v Eurech? Je potřeba v den úhrady si v bance zistit, koik Eur je potřeba na účet vložit, aby konečná suma po převodu na stanovený účet byla 89.000 Kč.

© 2011–2024 Institut manažerské ekonomie z.s.
Velká Krajská 52, Litoměřice, 412 01
e-mail: info@ime-mba.cz
Design by Bon Art Media

Tyto stránky jsou optimalizovány na rozlišení 1280x1024 nebo vyšší