Často kladené otázky

Jak je hodnocen titul MBA z IME MBA v evropském – mezinárodním měřítku?

Je možné využít individuální konzultace s lektory v případě neabsolvování modulu z důvodů pracovního vytížení?

Je možné v případě pracovního vytížení nebo zdravotních problémů přerušit studium? Na jak dlouho?

Je možné přihlásit se ke studiu MBA i bez vysokoškolského vzdělání (se SŠ vzděl.), ale s praxí?

Je možné pokračovat ve studiu MBA přestoupením z jiné instituce tohoto typu jak v ČR, tak i mimo republiku? Za jakých podmínek?

Zajišťuje IME MBA ubytování pro své studenty?

Jakým způsobem je student hodnocen?

Počítá se s dalším nárůstem cen ve všech ročnících studia MBA?

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu MBA?

Jaké jsou podmínky studia ve vztahu k zaměstnavateli?

Je možné uhradit studium v Eurech? Je potřeba v den úhrady si v bance zistit, koik Eur je potřeba na účet vložit, aby konečná suma po převodu na stanovený účet byla 89.000 Kč.


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.ime-mba.cz