Proč MBA

Program MBA je dnes ve světě považován za kvalifikační standard špičkových manažerů. Studenti jsou převážně úspěšní manažeři s praxí. Hledají víc, než jim dala jejich vysoká škola, a víc, než jim dala jejich dosavadní praxe. Stanete se součástí vysoce úspěšné zájmové skupiny, která v životě již mnohé dokázala a především ještě dokázat chce. Vzájemné ovlivňování, komunikace a interaktivita studia. Názory z různých oborů podnikání. Kontakty a přátelství na celý život.

Studium MBA vede k ucelenému strategickému pohledu na řízení firmy. Je určeno vedoucím pracovníkům, kteří se chtějí dál vzdělávat a získat manažerské dovednosti, jež jim rozšíří současné zaměření a kariérní možnosti. Studium MBA je velkým přínosem pro firmu. Studie americké univerzity ukázala, že běžné vzdělávání manažerů se věnuje spíše rozvíjení tzv. tvrdých dovedností řízení podniku. MBA na IME reaguje na potřeby trhu a studia propojuje s novými „měkkými“ přístupy. Studenti pracují v týmech, řeší případové studie, přicházejí s vlastními návrhy, jsou nuceni reagovat na připomínky druhých, analyzují, rozhodují, hodnotí jiné i sebe. Jejich role se neustále mění, vytvářejí vlastní aliance, vlastní konkurenci, kopírují v řešení reálné podnikatelské chování, jsou vystaveni tlaku okolí i zájmům ambiciózních jednotlivců vlastní skupiny.

Propojení teorie s praxí je základem studia. Znalosti si ověříte na vlastních, zcela konkrétních úkolech. Řešení tak mohou být významným přínosem pro firmu manažera. Lektoři jsou profesoři významných univerzit, ale i špičkoví manažeři z praxe.

V publikaci „Kdo je kdo v ČR“ je z 5000 osobností téměř 1/3 držitelem MBA. Získání prestižního titulu není vstupenkou do světa úspěchů, ale je dnes již pevným základem, se kterým můžete mít svou pozici a hodnotu nastartovanou. Výzkum (2001, Asociace MBA škol) specifikoval důvody manažerů pro studium MBA. Co je pro Vás hlavním podnětem? Vyjasnění očekávání před vlastním studiem je velmi důležité.

Zahraniční výzkumy mezi absolventy MBA prokazují zásadní pozitivní vliv MBA i na výši odměn manažerů. S postupující globalizací a propojováním kapitálů zahraničních firem se již dnes s tímto faktorem můžeme setkat i u nás.

MBA manažer navíc absolvováním studia zvyšuje svoji hodnotu na trhu práce. Mezinárodní firmy se dnes již cíleně na nábor MBA manažerů zaměřují. Strategicky zaměřené firmy si však svého schopného MBA manažera umějí nejen udržet, ale z investice do studií vytěžit maximum!

MBA studium vykazuje další zajímavý efekt, kdy 10 % zahraničních MBA absolventů vytváří vlastní podnikatelské příležitosti. Internet, dostupnost zákazníků i dodavatelů, ochota riskovat, znalosti a zkušenosti otevřely nové možnosti. Tento efekt se začíná dnes již objevovat i na českém trhu. Navíc z českého prostředí máme mnoho případů, kdy rozvoj malé soukromé firmy „donutil“ majitele zvážit a nakonec absolvovat studium MBA a rozšířit tak své znalosti a zkušenosti s řízením firmy.


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.ime-mba.cz