O nás

Vznik institutu

Rostoucí společenské požadavky na uplatňování ekonomiky vyžadují systematické zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a odborný růst manažerů.

Na základě těchto potřeb byl založen Institut manažerské ekonomie, z.s., ve spolupráci se Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied (SAPV). Smlouva o spolupráci byla podepsána dne 28. 8. 2010 v Bratislavě.

Obě zúčastněné strany se dohodly na spolupráci a vzájemné pomoci při založení Národních edukačních center (NEC) v zemích Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Maďarsko). Institut manažerské ekonomie, z.s. v Litoměřicích zde vystupuje jako garant při zabezpečování hlavních cílů této mezinárodní vzdělávací instituce.

Umístění institutu

Institut manažerské ekonomie, z.s. je umístěn v historickém centu královského města Litoměřice. Na křižovatce ulic Velká Krajská a Lidická, u Mírového náměstí.

Cíle

Cílem tohoto Institutu manažerské ekonomie (IME) je neustálé zvyšování kvalifikační úrovně manažerů. Kvalifikované rozhodování je přímo úměrné růstu zaměstnanosti a ekonomické výkonnosti dané země.

Stručně o studiu

Staňte se profesionálním manažerem a získejte prestižní certifikát Master of Business Administration (MBA). MBA je individuální studium managementu, ale pomůže Vám jak v práci, tak v soukromém životě.

Studenti, kteří mají zájem o studium si mohou podat přihlášku průběžně během celého roku a začátek výuky bude záviset od počtu přihlášených studentů. Studenti budou o začátku výuky dopředu informováni.


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.ime-mba.cz