MBA

Master of Business Administration (MBA nebo také M.B.A.) je studijní program, zaměřený na získání znalostí v oboru managementu. K MBA studiu jsou přijímání pouze uchazeči s vysokoškolským vzděláním a s dostatečnou, zejména manažerskou praxí. Studium MBA programů je zpravidla jeden a půl až tříleté, nejčastěji však dvouleté. Vyučovacím jazykem MBA programů ve světě je většinou angličtina. Průměrné roční školné se ve vyspělých západních zemích pohybuje zhruba kolem 10.000,– až 20.000,– EUR (cca 250.000 – 500.000,– Kč), na nejprestižnějších školách však nezřídka přesahuje 50.000,– EUR MBA programy poskytují jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností, jakými jsou např. řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace. Během studia se rovněž využívají aktivní metody jako případové studie, didaktické hry, hraní rolí a pod. Vyučované předměty (kurzy) závisí na tom, zda je program MBA orientován spíše obecně anebo jestli je zaměřen na určitou manažerskou disciplínu. Mezi předměty, které se zpravidla v každém programu v té či oné podobě vyučují patří následující:

Studium je ukončeno obhajobou projektu. Úspěšní absolventi tohoto programu získávají titul MBA (uváděný za jménem) a příslušný diplom popř. certifikát.

V současné době je možno v Česku studovat MBA téměř na dvou desítkách jak soukromých vysokých škol, tak i na školách státních. Studium MBA na českých školách probíhá ve většině případů formou zastoupení zahraniční univerzity v ČR. Studium MBA není ani na státních vysokých školách dotováno státem. Průměrná výše poplatků za MBA studium v ČR se pohybuje ca. mezi 150 000 až 200 000 Kč za akademický rok (náš institut toto studium poskytuje za 89 000 Kč za celé studium). V ČR se výuka provádí nejčastěji v jazyce českém popř. v jeho kombinaci s angličtinou, méně často výhradně v angličtině. Nejběžnější formou studia MBA je v České republice kombinované studium při zaměstnání. Studium při zaměstnání je v průměru dvouleté, denní studium trvá zpravidla jeden až jeden a půl roku.


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.ime-mba.cz