Jak se ke studiu přihlásit?

Prvním krokem k přihlášení je vyplnění přihlášky, kterou naleznete v sekci ke stažení. K přihlášce je zapotřebí doložit ověřenou kopii diplomu k Vašemu nejvyššímu dosaženému vzdělání a doklad o složení zálohy ve výši 5.000,– Kč (je možné složit také při podpisu smlouvy).

Na základě takto doložených dokumentů, uzavřete s Institutem smlouvu o studiu, její znění je k nahlédnutí v sekci ke stažení. Při podpisu smlouvy obdržíte dopis, ve kterém naleznete veškeré informace a pozvání na první zahajovací seminář. Dále také obdržíte fakturu – daňový doklad na zbývající část příspěvku (84 000 Kč) na činnost Institutu manažerské ekonomie, z.s.


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.ime-mba.cz