Vedenie inštitútu

Správna rada

Správna rada menuje Prezídium IME.

Členovia Prezídia IME:

President:

Vicepresident:

Členovia Prezídia:


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.ime-mba.cz