O nás

Vznik inštitútu

Rastúce spoločenské požiadavky na uplatňovanie ekonomiky si vyžadujú systematické zvyšovanie vzdelanosti obyvateľstva a odborný rast manažérov.

Na základe týchto potrieb bol založený Inštitút manažérskej ekonómie, z. s., v spolupráci so Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied (SAPV). Zmluva o spolupráci bola podpísaná 28. 8. 2010 v Bratislave.

Obe zúčastnené strany sa dohodli na spolupráci a vzájomnej pomoci pri založení Národných edukačných centier (NEC) v krajinách Vyšehradskej štvorky (Česká republika, Slovenská republika, Poľsko, Maďarsko). Inštitút manažérskej ekonómie, z. s., v Litoměřicích tu vystupuje ako garant pri zabezpečovaní hlavných cieľov tejto medzinárodnej vzdelávacej inštitúcie.

Umiestnenie inštitútu

Inštitút manažérskej ekonómie, z. s., je umiestnený v historickom centre kráľovského mesta Litoměřice. Na križovatke ulíc Velká Krajská a Lidická, pri Mierovom námestí.

Ciele

Cieľom tohto Inštitútu je neustále zvyšovanie kvalifikačnej úrovne manažérov. Kvalifikované rozhodovanie je priamo úmerné rastu zamestnanosti a ekonomickej výkonnosti danej krajiny.

Stručne o štúdiu

Staňte sa profesionálnym manažérom a získajte prestížny certifikát Master of Business Administration (MBA). MBA je individuálne štúdium manažmentu, ale pomôže Vám ako v práci, tak aj v súkromnom živote.

Študenti, ktorí majú záujem o štúdium si môžu podať prihlášku priebežne počas celého roka a začiatok výučby bude závisieť od počtu prihlásených študentov. Študenti budú o začiatku výučby vopred informovaní.


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.ime-mba.cz