Kalendár podujatí

Stretnutie prezídia IME

Dátum konania: september 2011

Dňa 20. septembra 2011 sa uskutočnilo stretnutie prezídia IME v konferenčnom salóniku gotického hradu v Litoměřiciach za účelom prípravy nadchádzajúceho začatia štúdia.

Stretnutia presidia IME sa konajú každoročne pred začiatkom otvorenia štúdia v novom akademickom roku.


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.ime-mba.cz