Ako sa k štúdiu prihlásiť?

Prvým krokom k prihláseniu je vyplnenie prihlášky, ktorú nájdete v sekcii na stiahnutie. K prihláške je potrebné doložiť overenú kópiu diplomu k Vášmu najvyššiemu dosiahnutému vzdelaniu a doklad o zložení zálohy vo výške 5.000 Kč (je možné zložiť aj pri podpise zmluvy).

Na základe takto doložených dokumentov, uzavrite s Inštitútom zmluvu o štúdiu, jej znenie je k nahliadnutiu v sekcii na stiahnutie. Pri podpise zmluvy dostanete list, v ktorom nájdete všetky informácie a pozvanie na prvý otvárací seminár. Ďalej tiež dostanete faktúru – daňový doklad na zostávajúcu časť príspevku (84 000 Kč) na činnosť Inštitútu manažérskej ekonómie, z. s.


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.ime-mba.cz