Logo IME
Vysokoškolský postgraduální studijní program MBA v Litoměřicích
Slovenská verzia
Ilustracni obrazek

Kalendář akcí na: December, dnes je: 02.12.2023

PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Novinky:

Web:

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc.

e-mail:e.rosochatecká@ime-mba.cz

Konzultační hodiny:

 • úterý: 13:00 – 15:00 (PEF ČZÚ, kancelář PEF/E356)

Publikační činnost (hlavní publikace):

 • SMUTKA,L. – ROSOCHATECKÁ,E. The development of agrarian foreign trade in rabbit meat. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII., č. 1, s. 7 – 27. ISSN: 1212–3285.
 • ŽÍDKOVÁ,D. – ROSOCHATECKÁ,E. Ekonomika podniků , ....., , 2009, XX-Nepřiřazeno, Skripta, ISBN: 978–80–213–1886–1; Místo vydání: ; Počet stran: 151; Název nakladatele: ; Uveřejněno v: ; Místo konání: ; Strana od: 3; Strana do: 153
 • ROSOCHATECKÁ,E. – TOMŠÍK,K. – ŽÍDKOVÁ,D. Ekonomika podniků, Economics of business, , 2009, XX-Nepřiřazeno, Skripta, ISBN: 978–80–213–1892–2; Místo vydání: ; Počet stran: 198; Název nakladatele: ; Uveřejněno v: ; Místo konání: ; Strana od: 4; Strana do: 201
 • ŘEZBOVÁ,H. – ROSOCHATECKÁ,E. Analýza vývoje přímých plateb v České republice, Analysis of Direct Payments Development in the Czech Republic, analysis, SAPS, complementary national direct payments, subsidy rate, 2009, XX-Nepřiřazeno, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978–80–213–1965–3; ISSN: N; Místo vydání: Česká zemědělská univerzita v Praze; Název sboníku: Agrární perspektivy XVIII. ; Počet stran: 4; Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze; Datum zahájení: 15.9.2009; Místo konání: Praha; typ akce: WRD; Strana od: 255; Strana do: 258
 • ŽÍDKOVÁ,D. – ROSOCHATECKÁ,E. – ŘEZBOVÁ,H. INVESTIČNÍ AKTIVITY V ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, INVESTMENT AKTIVITY IN THE CZECH AGRICULTURE , Agriculture, investment, Economic Accounts of Agriculture, gross fixed capital formation (GFCF), bank credit , 2009, XX-Nepřiřazeno, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978–80–213–2011–6; ISSN: N; Místo vydání: Česká zemědělská univerzita v Praze; Název sboníku: Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci zemědělskopotra­vinářských systémů; Počet stran: 7; Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze; Datum zahájení: 3.9.2009; Místo konání: Zdislavice u Vlašimi; typ akce: EUR; Strana od: 181; Strana do: 187
 • ŘEZBOVÁ,H. – ROSOCHATECKÁ,E. – ŽÍDKOVÁ,D. Vliv investiční aktivity v zemědělství na strukturu dlouhodobého majetku, Impact of investments in agriculture on the structure of long-term assets , long-term assets, investment, agriculture, assets, debt, obligation, 2009, XX-Nepřiřazeno, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978–80–7394–173–4; ISSN: N; Místo vydání: České Budějovice; Název sboníku: INPROFORUM 2009; Počet stran: 7; Název nakladatele: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Datum zahájení: 5.11.2009; Místo konání: České Budějovice; typ akce: EUR; Strana od: 74; Strana do: 80
 • TOMŠÍK,K. – ROSOCHATECKÁ,E. Sustainability of Finnish Agriculture in the Context of CAP Regimes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 2, s. 90 – 95. ISSN: 1211–3174.
 • ROSOCHATECKÁ,E. – TOMŠÍK,K. – ŽÍDKOVÁ,D. SELECTED PROBLEMS OF CAPITAL ENDOWMENT OF CZECH AGRICULTURE. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 3, s. 108 – 116. ISSN: 0139–570X.
 • ROSOCHATECKÁ,E. – ŽÍDKOVÁ,D. STRUKTURA MAJETKU A ZÁVAZKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ FYZICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA STABILIZACI PODNIKŮ, STRUKTURE OF PROPERTY AND LIABILITIES OF AGRICULTURE ENTERPRISES OF INDIVIDUALS AND ITS INFLUENCE ON STABILIZATION OF ENTERPRISES, Agricultural enterprises of individuals, property, incomes, expenditures, 2008, AH-Ekonomie, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978–80–552–0060–6; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Název sboníku: Konkurencieschop­nosť a ekonomický rast: Europské a národné perspektivy, MVD; Počet stran: 9; Název nakladatele: SPU v Nitre; Datum zahájení: 28.5.2008; Místo konání: Nitra; typ akce: EUR; Strana od: 98; Strana do: 106
 • ROSOCHATECKÁ,E. – ŽÍDKOVÁ,D. Majetková vybavenost zemědělských podniků právnických osob podle velikostních skupin, Property endowment of agricultural enterprises of legal entities according to size groups, agricultural enterprise, size groups, property structure, 2008, AH-Ekonomie, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978–80–213–1813–7; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: Agrární perspektivy XVII, Výzvy pro 21.století; Počet stran: 4; Název nakladatele: ČZU Praha, PEF; Datum zahájení: 16.9.2008; Místo konání: Praha; typ akce: EUR; Strana od: 137; Strana do: 140
 • ROSOCHATECKÁ,E. – TOMŠÍK,K. Kapitálová vybavenost českého zemědělství, Capital Equipment of the Czech Agriculture, capital, assets, liabilies, agriculture, 2007, XX-Nepřiřazeno, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978–80–213–1675–1; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: Agrární perspektivy XVI Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova; Počet stran: 7; Název nakladatele: ČZU v Praze PEF; Datum zahájení: 18.9.2007; Místo konání: Praha; typ akce: CST; Strana od: 343; Strana do: 349
 • ROSOCHATECKÁ,E. – ŽÍDKOVÁ,D. Interní zdroje financování v podniku, Internal Financing Resources in Business, profit, depreciations, reserves, income, 2007, GA-Zemědělská ekonomie, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978–80–7394–016–4; ISSN: N; Místo vydání: České Budějovice; Název sboníku: Sborník z vědecké konference INPROFORUM 2007 (Inovace-Podniky-Regiony- Organizace); Počet stran: 7; Název nakladatele: JU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta; Datum zahájení: 27.11.2007; Místo konání: České Budějovice; typ akce: EUR; Strana od: 80; Strana do: 86
 • TOMŠÍK,K. – ROSOCHATECKÁ,E. Approaches to EAFRD Expenditure Allocation in the Czech Republic and Germany, Approaches to EAFRD Expenditure Allocation in the Czech Republic and Germany, Common Agricultural Policy, Second Pillar, Rural Development, European Agricultural Fund for Rural Development, 2007, AH-Ekonomie, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978–80–213–1675–1; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: AP XVI – Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova; Počet stran: 8; Název nakladatele: ČZU Praha; Datum zahájení: 18.9.2007; Místo konání: Praha; typ akce: WRD; Strana od: 801; Strana do: 808
 • TOMŠÍK,K. – ROSOCHATECKÁ,E. Možnosti využití modifikace Kochovy metody pro stanovení hodnoty okrasných dřevin, Application of the Koch Method for Ornamental Woody Plants Value Determination , ornamental woody plants, calculation, future value, cost, compounding, 2007, AH-Ekonomie, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978–80–7375–109–8; ISSN: N; Místo vydání: Brno; Název sboníku: Role zemědělsko-potravinářského sektoru v procesu evropské integrace a světové globalizace; Počet stran: 1; Název nakladatele: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; Datum zahájení: 3.5.2007; Místo konání: Podkylava; typ akce: CST; Strana od: 0; Strana do: 0
 • ŽÍDKOVÁ,D. – ROSOCHATECKÁ,E. Tvorba zisku v odvětvích rostlinné a živočišné výroby, CREATION OF PROFIT IN BRANCHES AND ANIMAL PRODUCTION, agriculture, price, sales, profit, plant production, animal production, 2007, GA-Zemědělská ekonomie, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978–80–7394–016–4; ISSN: N; Místo vydání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Název sboníku: Inproforum – sborník příspěvků z vědecké konference; Počet stran: 5; Název nakladatele: JČU V Českých Budějovicích; Datum zahájení: 27.11.2007; Místo konání: České Budějovice; typ akce: EUR; Strana od: 729; Strana do: 733
 • TOMŠÍK,K. – ROSOCHATECKÁ,E. Competitiveness of the Finnish Agriculture after ten years inthe EU. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 10, s. 448 – 454. ISSN: 0139–570X.
 • ROSOCHATECKÁ,E. Analýza věcného pokroku u vybraných investičních záměrů z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, ANALYSIS OF MATTER-OF-FACT PROGRESS IN SELECTED INVESTMENT INTENTIONS FROM OPERATIONAL PROGRAM RURAL DEVELOPMENT AND MULTIFUNCTIONAL AGRICULTURE, Operational program, investment intention, allocation of means, matter-of-fact progress, 2006, GA-Zemědělská ekonomie, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 80–213–1580–6; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: Adaptace agrárního sektoru na změny vyvolané integračními a globalizačními procesy – sborník prací z mezinárodního vědeckého semináře; Počet stran: 5; Název nakladatele: PEF ČZU v Praze; Datum zahájení: 27.4.2006; Místo konání: Trhový Štěpánov; typ akce: EUR; Strana od: 131; Strana do: 135
 • ROSOCHATECKÁ,E. – ŘEZBOVÁ,H. Problematika střednědobého hodnocení Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Problems of medium-term evaluation of Operational program rural development and multifuncctional agriculture, mid-term evaluation, operational program, project, agriculture, 2006, GA-Zemědělská ekonomie, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 80–213–1531–8; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: Sborník prací z mezinárodní vědecké konference – Agrární perspektivy XV. Zahraniční obchod a globalizační procesy; Počet stran: 6; Název nakladatele: PEF ČZU; Datum zahájení: 20.9.2006; Místo konání: Praha; typ akce: WRD; Strana od: 278; Strana do: 283
 • ROSOCHATECKÁ,E. Strategie řízení nákladů a výnosů. Výnosy a hospodářský výsledek, Strategy of cost and yields management. Yields and economic result, costs, calculations, marginal contribution, cost saving, trading income, 2006, GA-Zemědělská ekonomie, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 80–213–1495–8; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: Marketing – inovace zemědělských a potravinářských výrobků, ochranné známky, schvalovací procesy dle podmínek EU, zásady propagace; Počet stran: 15; Název nakladatele: ČZU Praha; Datum zahájení: 4.4.2006; Místo konání: Praha; typ akce: CST; Strana od: 72; Strana do: 86
 • ROSOCHATECKÁ,E. – ŽÍDKOVÁ,D. – TOMŠÍK,K. Ekonomika podniků, Economics of Enterprises, , 2006, XX-Nepřiřazeno, Skripta, ISBN: 80–213–1482–6; Místo vydání: ; Počet stran: 158; Název nakladatele: ; Uveřejněno v: ; Místo konání: ; Strana od: 3; Strana do: 160

© 2011 Institut manažerské ekonomie z.s.
Velká Krajská 52, Litoměřice, 412 01
tel. +420 602 435 329
e-mail: info@ime-mba.cz
Design by Bon Art Media

Tyto stránky jsou optimalizovány na rozlišení 1280x1024 nebo vyšší